Affärsidé

Q & Co Städ ska leverera städning och närliggande tjänster av högsta kvalité och med bästa service.

Vision

Vi vill vara det företag inom städservicesektorn som kunder och anställda anser vara det bästa alternativet i fråga om kvalité, service, bemötande och trygghet.

Värderingar

Våra grundläggande värderingar i vårt sätt att driva verksamheten är:

 • Kunden i fokus
 • Trygghet för vår personal
 • Säkerhet i vårt arbete
 • Öppen och ärlig kommunikation

Personalpolicy

Q & Co ska vara en arbetsgivare där medarbetare känner arbetsglädje och trygghet.
Vårt mål är att attrahera, anställa, utveckla och behålla personer som har kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper som gör Q & Co till ett bättre företag.

Vid anställning erbjuder vi:

 • Kollektivavtal
 • Arbetskläder
 • Introduktionsutbildning
 • Vidareutbildningar
 • Kompetent arbetsledning
 • Modernaste städutrustningen
 • Individuella arbetstider

Utbildningspolicy

Q & Co ska genom introduktionsutbildningar, grundutbildningar och vidareutbildningar säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens för att leverera våra tjänster på rätt sätt samt förbereda och utveckla medarbetarna på förändrade eller höjda krav och förändrade behov och önskemål från kunderna.

Genom utbildning och kompetensutveckling får vi medarbetare som utvecklas i sina arbetsuppgifter och som personer. Detta leder i sin tur till att vi kan leverera tjänster av högsta kvalité och med bästa service.